مبحث مفهوم فرهنگ

حجم فایل : 444.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدامبحث :مفهوم فرهنگنام درس :فرهنگ 1 مفهوم فرهنگ تعریف جامعه : گروهی از انسانها که سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند.زندگی عشایری (زندگی اجتماعی و قبیله ای دارند
تعریف فرهنگ : شیوه زندگی گروهی از انسانها که سالیان متمادی با یکدیگر زندگی می کنند .
مصادیق فرهنگ : نوع خوراکی ها ، پوشش ها ، گویش ها ، مراسم خواستگاری ....
مثال : عشایر ایران مهمان نوازند ، ازدواج درون گروهی دارند ، کوچ نشین هستند ..

شباهت فرهنگ و جامعه به موجود زنده
-جامعه : جسم و کالبد
-فرهنگ : جان و روح
نکته1 : فرهنگ و جامعه جدا از یکدیگر نیستندجامعه در حکم جسم و کالبد وفرهنگ در حکم جان و روح است .
سوال : چرا جوامع مختلف شیوه های متفاوتی برای زندگی دارند ؟
1-فرهنگ پدیده ای آموختنی(اکتسابی) است و از راه آموزش و تربیت از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود
2-فرهنگ آگاهی و شناخت مشترک است .
ویژگی فرهنگ : 1- اکتسابی 2-آموختنی 3-روح جامعه 4-اساس شکل گیری جهان اجتماعی فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ فرهنگ عمومی : آن بخش از فرهنگ که مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند .

خرده فرهنگ : بخش هایی از فرهنگ که مربوط به گروه ،قوم ،قشر و صنف خاصی است .(هر صنف یا گروه مقررات و مهارتها و ارزش های ویژه خود را دارد .


ایران وطن ماست ،صداقت ، راستگویی ناپسند بودن ظلم ،ایثار ،فداکاری ،احترام به پدرو مادر انواع خرده فرهنگ:

1-خرده فرهنگ موافق : خرده فرهنگ های سازگار با فرهنگ عمومی را می گویند. خرده فرهنگ پزشکان ، کارگران ، دانش آموزان
2- خرده فرهنگ معارض (ضدفرهنگ): گروه هایی که انحراف اجتماعی دارند ارزشها و هنجارها و مقررات این گروه با فرهنگ عمومی ناسازگار است.مانند بزهکاران ، سارقان .. ویژگی های نهاد فرهنگی
مهم ترین نهادهای فرهنگی :
1-خانواده ، آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، رسانه
ویژگی های نهاد فرهنگی :
1-از طریق تعلیم و تربیت به فعالیت های فرهنگی می پردازد
2- فرهنگ را تولید می کند
3- فرهنگ را استمرار میدهد.
4- فرهنگ را عمق و غنا می بخشد . نکته : نهاد خانواده هم نهاد اجتماعی است هم نهاد فرهنگی است .

سوال : تفاوت و شباهت نهاد سیاسی با نهاد خانواده چیست ؟
شباهت : هردو در گروه خرده نظام اجتماعی کل می باشند .
تفاوت :همه نهاد های اجتماعی ابعاد فرهنگی دارند ولی همه ی ا نها نهاد فرهنگی نیستند نهاد سیاست فرهنگی نیست ولی خانواده هم نهاد اجتماعی است و هم نهاد فرهنگی است. هر نهاد اجتماعی هم از فرهنگ عمومی جامعه استفاده می کند و هم خرده فرهنگ مربوط به خوددارد .
مثال: نهاد اقتصادی دارای خرده فرهنگ مربوط به خود ...